Burger Queen 43 – 18 Part 1


XLIII   18 Part 1

Maagng nagising si Alma. Dumating na ang araw na hinihintay niya. Matagal na rin niyang pinaghandaan ito at nagtiis na bumigay sa tukso. Naramdaman niyang wala sa tabi niya ang inang si Lea. Magkatabi ang nanay at ang bunso samantalang si Tess ay may sariling kuwarto. Maaga ring nagising si Lea at naririning ni Alma na nagluluto ng agahan ang ina. Bumangon si Alma at pinuntahan ang ate niya sa silid nito.


Natutulog pa si Tess dahil sa trabaho nito bilang kahera ng burger stand sa isang bahagi ng Pasig. Tanghali na ito kung gumising dahil matatandaang tumigil ito pansamantala sa pag-aaral para magkatrabaho. Samu’t-sari na ang naranasan ni Tess sa trabaho at lalo na sa sex mula pumasok siya sa trabaho. Hubo’t-hubad na kung matulog ang dalagang disi-otso anyos sa araw na ito. Nahilig sa sex si Tess mula nang magalaw siya ng kanyang amo at may-ari ng burger stand na si Frank. Ngunit sa kabila nun ay sinuwerte siya na mabigyan ng malaking halaga na talagang kailangan ng pamilya ng mga naka-relasyon niya. Mas komportable na si Tess ngayon na walang damit. Nakita ni Alma na basa ang kumot ng ate niya sa bandang puson. Nagpaligaya na naman si Tess ng sarili bago matulog gamit ang isang vibrator na regalo sa kanya ng isang karelasyon. Ang vibrator na yun ang naging daan para magising ang mga natatagong kamunduhan ni Alma at ng ina nilang si Lea. Medyo malaswa ang hitsura ni Tess. Nakausli pa ang isang suso sa ilalim ng kumot. Medyo may kalakihan na ang suso ng ate ni Alma dahil sa pagma-mature ng katawan nito.

Nag-init nang husto ang katawan ni Alma dahil sa malaswang kalagayan ng natutulog niyang ate. Namasa nang husto ang puki niya dahil sa pinaghalong libog at antisipasyon sa binabalak niya. Napahimas ang isang kamay niya sa namamasa niyang puki at ang isang kamay naman ay napapisil sa isa niyang suso. Nahilig din sa sex si Alma dahil sa ate niya na siya ring naging una niyang karelasyon. Ganitong-ganito rin ang sitwasyon nang mamulat sa sarap ng sex si Alma. Ang nakapang-aakit na alindog ng kapatid at ang nakakalat na vibrator na hugis ari ng lalaki. Dahil sa libog, nagawang tikman ni Alma ang nakalabas na puki ng kapatid na amoy sex na ikinagising nito hanggang sa tuluyan silang magtalik. Sariwa pa sa isip ni Alma ang pangyayaring iyon at kahit na labas-masok na ang daliri niya sa puki niya, pinigilan niya ang kanyang sarili at napilitan siyang iwan ang natutulog na kapatid.

Abala namang nagluluto ng almusal ang ina nilang si Lea nang bigla siyang yakapin ni Alma.

‘Ay puki! Ano ka bang bata ka! Baka matapon itong luto ko.’ sabi ni Lea.

‘Nay naman. Masyado ka nang magugulatin. Ano almusal natin?’ tanong ni Alma.

‘Corned beef saka itlog at sinangag. Pagpasensiyahan niyo nang magkapatid at ito lang ang meron tayo.’

‘Ano ba pinagsasabi niyo? Kumpara noon bago suwertehin si ate, eh ok na ok iyan.’ sabi ni Alma. ‘Ano ba tayo noon? Lucky Me lang.’ patuloy ng dalagita. Pero habang nagsasalita si Alma, abala siya sa paglamas sa mga suso ng nanay niya.

‘Hmmm… Ano ka ba Alma? Di pa ako tapos magluto.’ sabi ni Lea na nalilibugan sa ginagawa ng anak na bunso.

‘Pasensiya na nay. Excited kasi ako ngayon eh. Di ba birthday na ni ate?’ sabi ni Alma. Pero patuloy pa rin siya sa ginagawa. Pinisil-pisil niya ang matigas nang utang ng ina. Malapit din ang bibig niya sa tenga ng ina habang nagsasalita siya. Nakiliti si Lea sa hininga ng anak na ayo lang ang amoy kahit na kagigising pa lang nito.

‘Bakit sila walang reklamo?’ tanong ni Alma sa ina. Tinutukoy niya ang matitigas na utang ng ina.

‘Hmmm anak…’ ungol ni Lea. Pinagmasdan niya ang relo sa dingding at naisip niyang maaga pa. Pinatay niya ang kalan at agad humarap sa malandi niyang anak. Mariin niya itong hinalikan sa labi. Matagal na naglingkisan ang kanilang mga dila habang abala ang mga kamay nila sa paggapang sa isa’t isa. Naging agresibo lalo si Alma. Bumitaw siya sa kanilang halikan at hinalikan niya ang ina sa oisngi, sa likod ng tenga at sa leeg pababa sa dibdib. Nagpaubaya naman si Lea dahil sa sarap na dulot ng ginagawa ni Alma. Inalis ni Alma ang duster ng ina para mailabas at mahalikan ang malulusog na suso nito. Para siyang bumalik sa pagka-sanggol pero ngayon ay puno na ng malisya ang isip niya at hindi gatas ang habol niya. Pinaikot-ikot ni Alma ang kanyang dila sa utang ni Lea habang nasa loob ito ng bibig niya.

‘Ooohhhh Alma anak… Ang saraaap. Ang galing mo na uuuhhhmmmmm…’ ungol ni Lea.

Maya-maya, si Lea naman ang gumanti. Hinila niya pataas ang suot na mahabang t-shirt ng anak hanggang sa tumambad sa kanya ang hubot-hubad na katawa nito. Gumanda na rin ang katawan ni Alma. May hugis na ito at hindi na bata. Bumalik sa ala-ala ni Lea ang katawan ni Kitt. Hinalikan ni Lea si Alma sa ibabaw ng dibdib nito. Gumanti si Lea sa ginawa ng anak sa kanya. Ang ina naman ang siyang sumuso sa anak.

‘Ganyan nga nayyy. Ang saraaap.. Ooohhhh… Sige paaahhh. Init na init akooohhh’ ungol ni Alma. Kinagat-kagat ni Lea ang isang utang ni Alma habang abala ang kabilang kamay niya sa pagpisil sa kabilang suso. Lalong napaungol si Alma sa sarap. Salit-salit ang ginawa ni Lea sa magkabilang suso ni Alma. Napansin ni Lea na abala ang kamay ni Alma sa sariling puki, Itinabig niya ang kamay nito at siya naman ang humawak sa puki ng anak.

‘Hmmmm salbahe kang bata ka. Basambasa ka. Para kang umihi sa dami nito…’

‘Nay namannn. Init na init lang ako. Sabik ako sa regalo ko kay ate ehh…’ ungol ni Alma. ‘Please nayyy tulungan niyo akooohhhh…’

Bumaba ng halik si Lea hanggang sa umabot siya sa puki ng anak. Amoy na amoy ni Lea ang katas ng libog ng anak. Fertile na fertile ito. Pag nagalaw ito ng lalaking walang proteksiyon, siguradong lola na si Lea. Sinimulang dilaan ni Lea ang puki ni Alma. Malakas na ungol ang iginanti ng anak. Bumuka nang husto ang mga hita ni ALma at lalong itinapat sa bibig ng ina ang puki niya. Ibinuka rin ni Lea ang mga labi ng puki ni Alma at parang bibig na hinalikan ito. Sarap na sarap si Alma habang naglulumikot ang dila ng nanay niya sa kaloob-looban niya.

‘Ang saraaaap nay! Ooohhhh Sige paaahhh! Malapit naaahh!’ ungol ni Alma.

Lalong pinagbuti ni Lea ang ginagawa. Gusto niyang sairin ang manamis-namis na batang katas ng anak.

‘Naayyyy! Hayan na! Hayan na akooohhh!’ ungol ni Alma. Ilang segundo pa, nanginig nang husto ang katawan ng dalagita. Napasandal ito sa dingding at dumulas pababa. Humihingal na napaupo si Alma sa sahig.

‘Ok ka na?’ tanong ni Lea. ‘Nangangati ka pa ba?’

‘Ok na nayy. Ikaw naman.’

‘Di na muna anak. Kahit na gusto ko. Male-late tayo pareho niyan. Mag-ayos ka na muna saka ihain mo na yung pagkain. Bakit ba excited ka? Ano ba regalo mo sa ate mo?’

‘Secret nay. Siguradong magugustuhan niyong dalawa.’

‘Sige na nga. Maghahanda ako mamaya pag-uwi natin. Baka kung ano iyang sorpresa mo. Baka naman di maganda at ngayon pa lang nangangati ka na?’

‘Kung ganun eh maganda naman. Siguradong magugustuhan mo rin hehehe.’

Nang magising si Tess, nakita niya ang ayos ng ina at kapatid.

‘Happy birthday ate.’ sabi ni Alma,

‘Ang aga niyo yata. Di niyp pa ako sinali.’

‘Mamaya na lang ate. Basta maaga kang umuwi mamaya.’

‘Oo nga anak. Maghahanda ako mamaya kaya agahan mo ang uwi. ‘ sabi ni Lea saka hinalikan ang panganay niya sa pisngi. 18 ka na Tess.

Advertisements
This entry was posted in Burger Queen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s