Burger Queen Chapter 40 – Iskul Bukol


Napabuntung-hininga si Lea. Liban sa siyam na libo na sasahurin niya sa sahuran, may bonus pa siyang beinte mil. Dapat ay masaya siya pero naalala niya kung paano niya nakuha ang perang hawak niya. Medyo tanghali na nang nagising siya. Hindi na niya naabutan ang mga anak niya at ngayon ay nag-iisa siya sa bahay. Nakita niyang may corned beef at sinangag sa mesa. Kawawa naman ang mga bata. Di na niya maasikaso mula nang magkatrabaho siya. Kailangan niya uling mag-manage ng oras niya gaya ng dati. Medyo mahirap nga lang kung uulit-ulitin ni Frank ang ginawa nila.

Hindi pa rin makapaniwala si Lea sa mga nagawa niya. Kaya siguro niya kung si Frank lang. Pero ang magpakantot siya sa binatilyong si Joey. ano na lang ang iisipin ng baranggay pag kumalat yun? At lalo na yung kagabi. Apat na lalaki ang nagpasasa sa katawan niya. Nakataob na siguro si Tomas sa kabaong niya. Mali pa rin ba yun gayong biyuda naman siya? Yun na lang siguro ang pumipigil sa kanya na magdasal paluhod sa munggo papuntang altar sa Quiapo. Naalala rin niya ang sinabi ng guro at may asawa pang si Kitt na nakatikim din kay Tess.

‘Experience din iyan’ sabi niya. ‘Kung masarap ba sa katawan eh bakit hindi? Kung walang nakakaalam eh di sige.’ Simple lang ang punto ni Kitt pero mayroon pa ring nangungulit sa kunsensiya ni Lea. Kay Kitt din siguro aminin man niya o hindi.

{Sayang ang pera kung lagi akong aambunan ni Frank. Bahala na lang kaya? Kahit ambunan rin nila ako ng tamad?} isip ni Lea. (Mag-resign kaya ako? Pero paano si Tess? Pag nagsimula uli ang pasukan dapat siya ang mag-resign.)

Pagkakain, gumawa na lang si Lea ng mga gawaing bahay saka nanood ng TV. Hindi nagtagal ay nainip din si Lea. Wala siyang magawa at hindi mawala sa isip niya ang mga nangyari kagabi. First time niyang may nakasubo sa bibig niya habang kinakantot siya at may titi pa siyang binabate. Nag-init ang pakiramdam ni Lea lalo na nang maalala ang malaking kargada ni Andrew. Agad siyang nagtungo sa kuwarto ni Tess at hinagilap ang vibrator ng anak.

Nadismaya si Lea nang wala siyang makitang vibrator. Dala siguro ni Tess at sumagi tuloy sa isip niya na nagpapaligaya rin sa kung saan ang anak niya. Naghubad ng mga damit si Lea habang patungo siya sa kusina. Wala ana siyang saplot nang makarating siya sa ref at kumuha ng talong at ampalaya.

Palingon-lingon siya sa paligid na parang may makakakita sa kanya. Mabilis siyang bumalik sa kuwarto ni Tess. Pagkahiga ay agad niyang nilamas ang mga suso niya. Pinisil-pisil ni Lea ang mga matigas nang utang mga utang niya habang hinihimas niya ang hiwa niya. Nanariwa sa isip niya ang malaking titi ni Andrew na pumuno nang husto sa p*k* niya. Mas malaki pa iyon sa titi ni Frank. Hindi niya makalimutan ang pakiramdam nang sumagad ito sa loob niya.

Kinuha ni Lea ang malaking talong. Matigas ito at makinis. Inipit niya ang talong sa pagitan ng mga suso niya. Sinuportahan niya ng isang braso habang abala sa pagkanti ng kuntil niya ang isa niyang kamay. Dinila-dilaan ni Lea ang dulo ng talong.

‘Ooohhh Andrewww…’ ungol ni Lea  Basambasa na ang p*k* niya sa ginagawa niya. Nang mabasa na nang husto ng lawa niya ang ulo ng talong, isinubo niya ito na parang titi. Sinariwa ni Lea ang pakiradam ng kinakantot habang may nakasubong titi sa bibig niya. Lalong nilukuban ng libog ang magandang biyuda. Ilang sandali pa, ramdam na ni Lea na malapit na siyang labasan. Lalo niyang binilisan ang paglandi sa sarilli habang nakasubo ang talong sa bibig niya.

Nanginig ang buong katawan ni Lea sa sarap. Lalong nabasa ang p*k* niya sa dami ng katas na lumabas sa kanya. umagos ito sa hiwa niya hanggang sa puwitan niya. Naging malikot ang isip ni Lea. (Paano kaya kung…?) Tumuwad si Lea sa kama. Kinuha niya ang talong at ikiniskis sa madulas nang butas ng puwit niya. Ramdam niya ang kiliti sa sensitibong balat sa pagitan ng puwit at p*k* niya. Maya-maya ay nagawang ipasok ni Lea ang ulo ng talong sa butas ng puwit niya.

‘Uuunnnngghhhh’ ungol ni Lea. Ramdam ni Lea na bumuka ang butas ng puwit niya. Nag-ingat siyang huwag iimpit ang puwit niya kundi ay masisira ang talong. Dahan-dahan niyang ipinasok pa ang talong sa loob. ‘Ahhhhhh saraaap…’ ungol ni Lea. Unti-unti niyang inilabas-masok ang gulay sa puwit niya. Iniwan ni Lea na nakapasok ang kalahati ng talong sa loob niya. Kinuha naman niya ang ampalaya at ikiniskis ang baku-bakong balat nito sa kuntil niya. Lalo siyang nasarapan sa ginagawa. Buka ang bibig at labas-dila siyang umungol sa sarap.

‘Ooohhhh shiiittt! Saraaap! Ooohhh!’ ungol ni Lea habang ikinikiskis ang talong sa hiwa niya. Maya-maya ay itinapat na niya ito sa butas niya at dahan-dahang ipinasok. Kakaiba ang pakiramdam ng baku-bakong balat ng ampalaya sa looban niya. Kumikiskis ito sa mga sensitibong parte ng loob niya.

‘Uuunnnnggghhhhh uuhhhmmm oooooohhhhh!’ ungol ni Lea habang labas-masok ang ampalaya sa puki niya. Ramdam pa rin niya ang talong sa puwit niya na nakakadagdag sa libog niya. Ilang sandali pa, nanginig nang husto ang katawan niya. Muntik nang maputol ang talong nang maipit niya ito. Dahan-dahan niyang inalis ang talong sa puwit niya at muli siyang humiga na nasa loob pa ng puki niya ang ampalaya.

Sa school naman, isang oras ang nakaraan, busy rin ang isang mag-nobya sa loob ng library, sa bahaging pinaglalagyan ng mga lumang libro. Breaktime sa paaralan at walang tao sa library kapag breaktime. Sarap na sarap si Joey sa pagsupsop ng nobya niyang si Dins sa titi niya.

(Iba talaga ang pakiramdam habang nakatayo at tinitingnan ang isang babaing nakaluhod sa iyong harapan habang nakasubo sa kanya ang titi mo.) isip ni Joey. Ang cute tingnan ng maganda niyang nobya. Maikli ang buhok nito tanda ng pagiging tomboy dati. Kailan lang niya pinatikman ng sex si Dins dito rin mismo. Mula noon ay kanya na ang dalagita.

Sarap na sarap din si Dins sa ginagawa niya. Masarap ang pakiramdam ng malaking titi sa palad niya. Taas-baba ang isang kamay nya sa katawan nito habang sinisipsip niya ang ulo ng titi ni Joey. Tamang-tama lang ang pakiramdam niya pero alam niyang bawal ang ginagawa nila. Basambasa na ang puki niya sa libog na nararamdaman. Sabik na sabik siya sa sandaling ipasok ni Joey ang malaki niyang burat sa loob nito.

‘Malapit na ako Dins! Ahhh! Sarap mo talaga.’ sabi ni Joey.

‘Ako naman Joey please. Ipasok mo na.’ sabi ni Dins.

Tumango ang binata. Humiga naman si Dins at hinubad ang panty niya. Kinuha iyon ni Joey at ibinulsa.

‘Ano ka ba? akin na iyan?’ sabi ni Dins.

‘Huwag kang maingay. Akin na ito kundi di ko ipapasok.’

‘Sige na. Ipasok mo na. Kagabi ko pa hinihintay iyan.’ Hindi na nakipagtalo si Dins. Itinutok ni Joey ang matigas at malaki niyang titi sa naglalawang puki ni Dins.  Ikiniskis muna niya ito na lalong ikinasabik ni Dins. Lalong ipinagbukahan ng dalagita ang mga hita niya. Hindi alintana ni Dins kung gaano kalaswa ang hitsura niya. Naka-blouse at palda pa siya pero nakabuyangyang ang puki niya. Hindi nakatakas kay Joey ang tanawin at abot-tainga ang ngiti ng binata. Tuluyan niyang ibinaon kay Dins ang titi niya.

Masikip pa ang puki ni Dins. Mainit at masikip. Napaigtad naman ang ulo ni Dins sa sarap. Sumagad si Joey sa kaloob-looban niya. Nagsimulang umulos si Joey. Napakagat-labi si Dins para hindi umungol nang malakas. ‘Nnnnggggg Joeeyyyy! Mmmmmhhhh’

Habang umuulos, isa-isang inalis ni Joey ang mga butones ng blouse ni Dins hanngang sa tumambad sa kanya ang bra ng gf. Inililis niya ang bra para ilabas ang mga suso ni Dins. Sinuso niya ang mga iyon habang marahas na kinakantot ang nobya. Halos mabaliw si Dins sa ginagawa ni Joey. Gusto niyang sumigaw pero hindi puwede. Nagkasya na lang siya sa pagkalmot sa likod ng nobyo. Bumilis nang bulimis sa pag-ulos si Joey tanda ng lalabasan na ito. Sinalubong ni Dins ang bawat ulos ni Joey. Malapit na rin siyang labasan.

‘Hayan na ko Dins! Konti na lang.’ sabi ni Joey.

‘Oooh ako din. sabayyy tayooohhh.’ sagot ni Dins.

‘Hayan na. Ok lang sa loob?’

‘Sige na. Ibuhos mo lahaaat niyannn’

Matapos ang isang malakas na ulos, sumirit sa loob ni Dins ang marami at mainit na tamad ni Joey. Nanginig ang katawan ni Dins nang labsasan din siya. Inipit niya nang husto ang titi ni Joey dahilan para mapaungol sa sarap ang binata.

‘Nandiyan lang pala kayo.’ sabi ng boses ng babae sa likod.

Walang kaalam-alam si Alma at Sharon kung bakit sila pinatawag ng principal na si Mr.Suarez sa opisina nito. Wala ang principal nang dumating sila kaya umupo sila sa dalawang silya sa tapat ng desk. Ilang sandali lang ay dumating ang punung-guro na nay dalang laptop.

‘Good. Nandiyan na kayo.’ sabi ng principal. ‘Sandali lang ha?’

Tahimik lang ang dalawa. Mga mata lang ang nag-uusap. (Bakit kaya tayo pinatawag?) tanong nila sa isa’t-isa. Bumalik ang principal na may dalang tatlong lata ng pineapple juice. Binigyan niya nang tig-isa ang mga dalagita.

Unang nagtanong si Sharon. ‘Sir, bakit po niyo kami pinapunta rito? May problema po ba?’

‘Upo lang kayo diyan mga iha. Alam niyo, marami kasing tsismis na dumadating sa kin tungkol sa mga kakaibang gawain ng mga estudyante ngayon dito sa school ko. Tingnan niyo ito at pakikinggan ko mga masasabi niyo.’ sabi ni Mr.Suarez. Binuksan niya ang isang file sa laptop. Nagulat ang dalawa sa nakita. Naka-video ang ginawa nilang kantutan sa rooftop. Kitang kita ang mukha ni Alma habang kinakantot siya ni Lester sa papag. Si Sharon naman ay nagpapaligaya sa sarili habang pinapanood ang dalawa. Hindi maikakila na silang dalawa iyon.

‘Alam niyo, malaking iskandalo pag nakalabas ang video na ito. Sa inyo, sa mga magulang niyo saka sa school na ito. Mukhang game naman kayong pareho baka puwedeng makaisa sa kahit sino sa inyo. O paano? Pagbibigyan niyo ba ako o hindi?’ tanong ni Mr.Suarez. Abot tenga ang ngiti ng punong-guro.

Nagkatinginan ang magka-klase. ‘Hihihi’ hagikhik ni Sharon. Sinundan ito ni Alma. Hanggang sa naghagikhikan at tuluyang nagtawanan ang dalawa.

‘Anong nakakatawa ha?’ nagtatakang nagtanong si Mr.Suarez.

‘Sir naman. Di naman kailangan ng ganyan. Opo. Umaamin kami na kami nga iyan. Kung gusto niyong maki-join sa min sana pinuntahan niyo na lang kami. Hi hi hi. Malilibog naman kani ni sister eh. Pagbibigyan ka naman namin.’ sabi ni Sharon.

‘Ta-talaga?’ pagtataka ng guro. Indi niya inaasahan ang reaksiyon ng dalawa.

‘Parang sa pelikula Sha.  Grabe naman si Sir. Naughty pala kayo eh. ‘ sabi ni Alma. Sa una ay kinabahan siya pero nang ngumiti si Saharon, parang napanatag ang loob niya. Ibig sabihin ay walang dapat alalahanin. Lalo na nang humagikhik ang kaibigan. Mas lalo na nang makita niya ang reaksiyon ng principal. Napatawa siya nang tuluyan. (Ibigay ang gusto. Ano pa ba ang mawawala?)

Pumuwesto si Sharon sa likod ni Mr.Suarez at sinimulang imasahe ang balikat nito. Nawala na ang pagkagulat niya at napangiti siya nang husto. Di niya akalaing sobra ang libog ng dalawang dalagita. Kapwa magaganda pa. ‘Mga bata kayo. Ang lilibog niyo ngayon.’

‘Bakit naman Sir? ayaw niyo ba?’ tanong ni Sharon.

‘Hindi. Ok nga eh. Kung lahat ng girls dito tulad niyo, kahit i-promote akong superintendent di ako aalis.’

‘Ready ka na ba Sir?’ tanong ni Alma na nag-aalis na ng blouse at palda.

Biglang bumukol ang harapan ni Mr.Suarez. Itinigil sandali ni Sharon ang masahe at nag-alis na rin ng damit. Nag-init nang husto ang pakiramdam niya nang maghubad ang kaibigan. Tuloy na tuloy na. Di niya akalaing game din si Alma sa plano niya na kanina lang nabuo. Hindi pa alam ni Alma ang lahat.

Nang bra at panty lang din ang natira, itinuloy ni Sharon ang masahe. ‘Ikaw naman sir.’ sabi ni Sharon. Inabot ni Sharon mula sa likod ang mga butones ng polo ni Mr.Suarez. Si Alma naman ay kinakalas ang sinturon ng punong-guro. Maya-maya ay natanggal na ni Sharon ang polo at nahubad na ni Alma ang pantalon ng lalaki. Kitang-kita ni Alma ang nakaumbok na titi ng principal. Hindi pa siya nakakakita ng titi ng may edad. Hinimas muna ito ni Alma sa ibabaw ng brief. Mainit ito at matigas. Parang lalong nanigas nang himasin ni Alma. Lumabas ang ulo nito sa garter.

Hinila ni Alma pababa ang brief  ng principal. Pulang-pula ito at tayong-tayo sa pananabik. Hindi rin maalala ni Mr.Suarez kung kailan huling tumigas nang ganun ang titi niya. (Malaki talaga pag may edad na. Pero parang malaki pa rin yung kay Brian) naisip ni Alma. Dahan-dahang hinimas ni Alma ang katawan ng titi ni Mr.Suarez. Napaungol nang husto ang principal sa sarap. Busy naman si Sharon sa paghimas sa magkabilang dibdib ng principal. Sinimulang batihin ni Alma ang titi ni Mr.Suarez at lumipat sa tabi ng principal si Sharon at hinalikan ito sa labi.

Kumilos ang kamay ng principal at nilamas ang mga suso ni Sharon sa ibabaw ng bra nito. Maya-maya ay inabot na niya ang clasp ng bra ng dalagita saka tuluyang hinubad ang bra ni Sharon. Bumitaw siya sa paghalik kay Sharon. Masarap at malambot ang labi ng dalagita. Tiningnan din niya ang mga batang dibdib ni Sharon. Iba talaga pag kinse anyos. Nagulat siya nang makaramdam ng kakaiba sa titi niya. Isinubo na pala ni alma ang pagkalalaki niya at sinisipsip ang ulo nito. Hinawakan niya sa ulo si Alma at nilamas ang dibdib ni Sharon. Pinisil-pisil niya ang mga utang ng dalagita. Habang nilalamas niya si Sharon, busy naman ito sa paghimas sa sarili. Sa sobrang libog ng tanawin ay agad siyang nilabasan sa bibig ni Alma. Hindi pa rin bumitaw ang dalagita at nilulon ang tamad ng principal.

‘Sir, higa ka sa sahig. Pasarapin mo naman kami.’ sabi ni Sharon.

Agad humiga sa sahig ang principal. Hindi nag-aksaya ng panagon si Sharon at itinapat niya ang puki niya sa bibig ni Mr.Suarez. Inamoy pa nang husto ng principal ang sariwa pang puki ni Sharon bago ito dinilaan. Naghubad na rin ng panty si Alma at itinutok niya ang titi ng principal sa puki niya. Magkaharap sila ni Sharon at kapwa nakangiti. Naghalikan sa labi ang magkaibigan. Hinawakan ni Sharon ang titi ng principal at siya na mismo ang nagkiskis at nagpasok nito sa puki ni Alma.

‘Aaahhhhh Siirrr! Sarap ng dila niyo oooohhhh!’ ungol ni Sharon.

‘Shit Sir! Ooohhh! Ooohh! Sarap ng titi niyooohh!’ ungol din ni Alma.

Hindi magkamayaw sa tuwa ang principal. Ito ang una niyang threesome at sa dalawang batambatang estudyante pa. Masigasig niyang kinain ang puki ni Sharon at sinalubong niya ng ulos ang bawat pagbaba ng balakang ni Alma. Masikip pa si Alma. Masarap ang pakiramdam. Parang hinihigop ng puki ng dalagita ang titi niya. Suwerte niya at wala siyang sakit sa puso at baka ngayon ay patay na siya. Naisip rin ng punong-guro na puwede na rin siyang mamatay dahil sa dalawang dalagita.

Agad ding nilabasan si Sharon dahil sa kalibugan ng sitwasyon. Isang principal na ang ka-sex niya at di basta kung sino. Wala na talagang panama si Elton sa mga titing natikman niya. ‘Saraaaap Sir! Sige pa! Sige pa! Kainin niyo puki ko oooohhhh!’ ungol ni Sharon.

‘Ooohhhh! Saraaap Ooohhh! Hayan na akoooohhh. Uuunnnhggghhhhhh!’ ungol naman ni Alma nang labasan siya. Dumulas nang husto ang puki ni Alma sa dami ng katas nito.

‘Sis, ako rin! Sir sige paaahhh!’ ungol ni Sharon. Lalong pinagbuti ni Mr.Suarez ang pagkain sa puki ni Sharon. Basa na ang mukha niya sa katas ng dalagita. Umalis si Alma sa pagkakapatong sa principal at isinubo ni Sharon ang titi nito na basa pa ng katas ng kaibigan. Malapit nang labasan si Mr.Suarez sa sarap ng pag-bj ni Sharon. Maya-maya ay nanginig ang katawan ni Sharon. Biglang bumulwak sa bibig ng principal ang masaganang katas ng estudyante at bibig naman ni Sharon ang napuno ng tamad ng principal.

Advertisements
This entry was posted in Burger Queen and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s