Burger Queen Chapter 27 – Flatscreen


‘Nay naman. Bakit ang daming lalaki diyan si Joey pa.’ sabi ni Alma.

‘Nagkataon lang anak.  Libog na libog ako kanina. Nahuli niya akong nagsasarili. Baka kung ano ipagkalat sa baranggay. Saka bakit ba ako kailangang magpaliwanag? Naguulat ako at ready ka. Kailan ka pa nakatikim ng lalaki? At sino nakauna sa iyo?’

Nanliit si Alma sa tanong ng ina. ‘Ehh kasi po… Nadala lang po ako. Doon po sa party na pinuntahan ko last week. Pero maingat naman po ako eh. Umiinom po ako ng pills.’

Napabuntung-hininga na lang si Lea. ‘Wala na akong magagawa. Nandiyan na iyan. Sa dinami-dami ng mga nangyari sa atin ng ate mo, wala akong karapatang makialam sa buhay sex mo. Ang sa ‘kin lang mag-iingat ka. Huwag ka munang magpapabuntis. Sa kabila ng mga nangyari sa ‘tin, nanay mo pa rin ako. Tungkulin kong alagaan ka saka pangaralan ka..’

‘Opo nay. Huwag ka nang mag-alala. Mabait naman yung boyfriend ko eh.’

‘Buti naman kung ganun. Siyanga pala, tanggap na ako sa trabaho. Wala na tayong masyadong aalahanin. Kahit pa mag-resign si ate mo.’

‘Talaga nay?’

‘Oo. Start na ako bukas.’

‘Kung ganon celebrate tayo.’

‘Sana nga pala nakabili man lang ako ng pansit. Nakalimutan ni ate mong mag-iwan ng pera. Ano balak mo?’

Lumapit si Alma sa nanay niya. Tinabihan ito at bumulong sa tenga. Mapungay ang mata nitong sinabing, ‘Alam niyo na.’

Busy sa panonood ng TV si Mang Ramon habang umiinom ng beer. Maingay ang sound ng flat screen na TV niya. Pinapanood niya ang isang magandang babaing nakasalamin na tinitira patalikod ng isang matandang kaedad niya. Mukhang sarap na sarap ang magandang babae. Mahaba ang itim na buhok nito. Maliit lang ang katawan pero sexy. Suot pa niya ang itim na bra na nakakalas sa harap kaya kitang kita ni Ramon ang pag-uga ng malulusog na dibdib ng babae sa bawat pag-ulos ng kapartner nito.
Todo ungol ang babae sa sarap na nararamdaman. Nang tumagilid nang konti ang babae, hindi pala ito kinakantot ng lalaki sa puki kundi sa puwitan nito. May nakapasak palang malaking vibrator sa puki ng magandang babae. Nakakapit sa sandalan ng isang monoblock ang babae habang kinakantot ito ng matanda. Hinila ng matanda ang katawan ng babae pataas paka malamas nang maigi ang mga susonito. Tuloy pa rin ang matanda sa pag-ulos sa babae habang nilalamas ang mga susonito. Maya-maya, hinila ng matanda ang babae papunta sa kama. Kinuha ng matanda ang vibrator sa puki ng babae at ipinasok ito sa puwit. Nqpaliyad lang ang babae at napakagat ng labi. Itinaas ng matanda ang mga hita ng babae at ipinatong sa balikat niya. Pumuwesto ang matanda para ipasok ang mahaba niyang ari sa loob ng puki ng babae.

Parang sumalubong pa ang babae sa pagpasok ng matanda. Muling nag-taas-baba ang beywang ng matanda. Labas-masok ang kahabaaan niya sa lagusan ng magandang babae na abala sa paglamas ng sarili nitong mga suso. Malakas ang ungol ng babae tanda na nasasarapan ito nang husto. Ilang sandali pa, nanginig ang katawan ng babae sabay diin ng bewang ng matanda sa puson ng kapartner. Sabay silang nilabasan. Napayakap ang babae sa matanda at nagtagal sila sa ganung posisyon bago humiga ang matanda sa tabi ng babae. Panay ang himas ni Mang Ramon sa ari niya habang nanonood. Ilang sandali lang, nakarinig siya ng katok. Dinig ni Tess ang palabas mula sa labas ng pintuan. Hindi ito masyadong malakas pero rinig ito pag malapit ang tao sa pinto. (Mukhang mapapalaban na naman ako nito.) isip ni Tess. Hindi pa rin nawawala ang pag-aalinlangan niya dahil sa pag-break sa kanya ni Patrick na kikitain niya bukas. Pero naisip din ni Tess na bahala na. Sayang ang malaking halaga na nasa kamay niya ngayon. Wala pang sampung libo ang sinahod niya sa trabaho niya pero may hawak siya ngayong tseke na naghihintay ng pirma. Alam ni Tess ang kapalit. Bahala na lang. Kinatok niya ang pinto.

Maya-maya, tumambad sa kanya si Mang Ramon na naka-shorts lang at walang pang-itaas. ‘Tess! Iha. Tuloy ka dali.’ bati nito.

Hindi pa rin nawawala kay Tess ang paghanga sa bahay ng matanda. Kung totoo ang sinasabi nito tungkol sa mga kamag-anak sa States at sa pensiyon mula sa militar, wala ngang problema ito sa pera. Marami nga itong maibibigay. Napansin ni Tess ang bagong LCD TV na may palabas na bold. (Malibog talaga itong si Mang Ramon.) isip niya. Pagka-isip niya nun ay napadako ang paningin niya sa shorts ng matanda.

Sa pananabik kay Tess, tinigasan si Mang Ramon. Bukol na bukol ang titi niya sa boxers na walang brief. Napansin ng matanda na nakatingin si Tess sa ari niya. Nakakagat ang labi nito. Napangiti ang matanda at nagngitian ang dalawa nang magkatinginan sila. Pero iba ang plano ni Ramon ngayong gabi. Hindi sapat ang simpleng pag-sang-ayon ng dalaga sa simpleng pagtatalik. ‘Kumusta na Tess. May problema ka ba?’

‘Wala naman po. Kung may problema, alam ko namang nandiyan kayo eh.’ sabi ni Tess. Hindi nga naman malayo sa katotohanan. Nandiyan si Mang Ramon at nandiyan din si Frank. Pero hindi nila mapapawi ang problema niya kay Patrick. Napaluha si Tess nang maalala niya ang binata.

Napansin ni Ramon ang luha ni Tess. ‘Mayroon eh. Ano maitutulong ko?’ tanong ng matanda. May laman ang sinabi niya. Kung may maitutulong siya, gagawin niya.

‘Wala po. Ako na lang po. Kaya ko po yun.’ sabi ni Tess.

Nahulaan ni Mang Ramon ang problema. Nabasa naman niya ang palitan ng text ni Tess at Patrick sa surveillance machine niya sa taas. Niyakap na lang niya ang dalaga. Hindi naman ito tumanggi. Amoy ni Ramon ang mabangong buhok ni Tess sa kabila ng amoy ng burger. Nagutom tuloy siya sa aoy ng burger.

‘Salamat po. Bakit niyo nga pala ako pinatawag?’ inosenteng tanong ni Tess. Malay nga naman niya kung may ibang pakay si Ramon. Ang simpleng tingin lang niya sa titi ng matanda, alam na niya ang gusto nito. Ibibigay naman niya pero malay niya pa rin.

‘Dumating kasi yung mga inorder ko. May mga ibibigay ako sa iyo saka may gusto kong sa iyo muna subukan.’ sabi ni Mang Ramon.

‘Anong mga inorder?’

‘Makikita mo. Kain ka muna saka inom muna tayo. Masarap ito. Huwag ka na lang mag-beer. Ladies drink ka. Pinacolada. Timpla ko iyan.’ Inabot ng matanda ang inuming may halo uling Spanish fly.

May handa pating sisig si Mang Ramon. Napansin ni Tess ang isa pang bote sa mesa malapit sa hagdan na may bawas samantalang may hawak ding beer si Mang Ramon. Ininom niya ang juice pero kahit beer ay ok lang dahil gusto niyang makalimot kay Patrick at saka mawalan ng pakialam sa kung ano man ang gawin sa kanya ni Ramon.

Masarap ang juice. Nagsalo silang dalawa sa sisig. Nagkuwentuhan tungkol sa trabaho ni Tess habang pinapanood ang bold na nasa LCD. Titig ang mata ni Tess sa LCD. Hindi lang sa palabas kundi sa linaw ng palabas. Masarap sa mata ang manood dito. Kailan kaya siya yayaman para magkaroon ng maliit man lang na model. At dahil tutok nga sa TV at nang mapawi ang paghanga sa linaw ng pinapanood, duon niya napansin ang mga bida.

Abala ang babae sa pagtsupa sa mahabang titi ni Mang Bert. Nakilala rin ni Tess ang babae. Yung ikinuwento ni Ramon na teacher. Nagsimulang mag-init ang katawan ni Tess dulot ng natural na libog at ng ininom na juice. Gusto niya muling matikman ang mahabang titi ni Mang Bert na malakas bumundol sa matris niya. Gusto rin niyang malaman kung hanggang saan aabot sa lalamunan niya ang titi na yun. Kita ni Tess kung paano tsupain ng teacher ang titi ni Bert. Hindi makapaniwala si Tess na naisagad ng teacher ang kahabaan nito sa lalamunan niya.

Nakayakap na sa kanya si Ramon. Hinahalikan na ng matanda ang tenga niya. Lalong nag-init ang pakiramdam ni Tess. Ramdam na ramdam ni Tess na basambasa na ang panty niya. Gusto ring kumawala ng mga utong niya sa loob ng bra.

Napaungol si Tess nang sapuhin ni Ramon ang isang susoniya at pisilin ang utong nun. Gusto nang halikan ni Tess ang matanda pero iginiya nito ang juice. ‘Ubusin no muna iha. Sige na.’

Inubos agad ni Tess ang juice. Hinalikan muna ni Ramon si Tess sa leeg. Iwas muna siya sa bibig ng dalaga. Hindi niya alam ang epekto ng Spanish fly sa lalaki. (Di ko na kailangan niyan. Malibog na ako eh hehehe. Baka maghanap din ako ng lalaki.) isip ni Ramon. Sarap na sarap si Tess. Di niya maipaliwanag kung bakit libog na libog siya sa matanda. Di na siya makapaghintay na hubaran siya nito. Nakatingin din siya sa banatan na nangyayari sa TV. Kita niyang dinidilaan na ni Bert ang puki ng teacher habang may nakapasok na vibrator sa puwit nito. Sarap na sarap naman ang teacher na nakasalamin pa at may suot na mahabang stockings. Maya-maya ay inalis ni Bert ang vibrator sa puwit ng teacher at pinatuwad ito. Ipinasok ni Bert sandali ang titi sa naglalawang puki ng teacher pagkatapos ay hinugot. Kitang kita ni Tess na makintab pa ang titi ni Bert sa katas ng teacher. Napabuka ang bibig ni Tess at inilabas ang dila niya. Gusto niyang isubo ang titi na yun. Ipinasok ni Bert sa puwit ng teacher ang titi niya. Napaungol nang malakas ang teacher. Sarap na sarap ito. Malakas ang mga ungol ng teacher habang tinitira ito ni Bert sa puwit.

Habang nanonood si Tess, Nahubaran na siya ni Ramon. Panty na lang ang natitira sa dalaga. Bumalik ang diwa ni Tess kay Ramon nang isubo nito ang isang susoniya.

‘Oooohhhhhh saraaap po! Oooohhhh!’ ungol ni Tess. Niyakap niya ang ulo ni Ramon para idiin sa dibdib niya. Lalo siyang nasarapan nang ililis ni Ramon ang telang nakatakip sa puki niya at sinimulang laruin ang kuntil niya. Napaliyad si Tess sa sarap. Pinilit abutin ni Tess ang titi ng matanda na nasa loob pa ng shorts. Ipinasok niya ang kamay niya saka sinakal ang titi ni Ramon.

Napa-aray si Ramon sa higpit ng hawak ni Tess. Gigil na gigil ang dalaga. Natuwa naman si Ramon nang bilang lumuhod si Tess at sinimulang kainin ang titi niya. Napansin ni Ramon na pagaling nang pagaling si Tess sa pagtsupa. Suwerte ng nobyo nito. g*g* ang nobyong iyon sa pagkalas kay Tess. Sabagay, mahirap ding ipagpalit ang Amerika. Napaungol si Ramon sa sarap ng ginagawa ni Tess.

Sinupsop nang maigi ni Tess ang ulo ng titi ni Ramon habang binabati niya ang kahabaan nito. Pinaikot-ikot ng dalaga ang dila niya sa mga sensitibong bahagi ng ulo. ‘Ahhh Tess! Ang sarap moo ihaaa!’ ungol ni Ramon. Ilang sandali pa ay nilabasan ito sa bibig ni Tess. Sabik naman ang dalaga sa paglulon ng katas ni Ramon.

Tirik na tirik pa rin ang titi ni Ramon dahil sa ininom nitong viagra. Pinahiga niya sa supa si Tess. Inalis niya ang panty nito at sinimulang kainin ang bata at sariwa pa nitong pagkababae. Bukang buka naman ang mga hita ni Tess para bigyang laya ang matanda. Napaungol nang malakas si Tess nang dilaan ni Ramon ang kuntil niyang kanina pa nakausli. Nakisabay si Tess sa ungol ng teacher sa palabas na kumakabayo sa ibabaw ni Bert pero sa puwit pa rin nakapasok ang titi ng matanda.

‘Ooohhhh ang saraaap poooohhh! Sige pa Ramooonnnn! Ooohhh Shit! Sige paaaaahhhhh!’ sigaw ni Tess. Kinain ni Ramon ang buong puki ni Tess. Hinalikan ito na parang labi at ipinasok ang dila sa loob. Pinapaikot ng matanda ang hinlalaki niya sa ibabaw ng tanggal ni Tess habang kinakain ang puki ng dalaga. Tirik na ang mata ni Tess sa sarap. Ilang saglit lang ay nanginig bigla ang katawan niya. Sumabog kay Tess ang maraming katas. Nabasa ang mukha ni Ramon pati na ang supa.

‘Hehehe ayos ka iha. Nabasa ako doon. Ready ka na ba?’

‘Please po. Sige na po. Kanina ko pa hinihintay iyan.’

‘Ano yun?’

‘Ipasok niyo na po! Please!’

‘Saan ko ipapasok?’

‘Kahit saan! Sige na po!’

‘Liwanagin mo.’

Tumuwad ang dalaga. Sabik na sabik na. ‘Ipasok mo sa puki ko yang titi mong matanda ka daliiii!’

‘Salbahe ka Tess! Tikman mo ito!’ sabi ni Ramon sabay sampal nang malakas sa puwit ni Tess. Ipinasok bigla ni Ramon ang dalawang daliri sa loob ng puki ni Tess.

‘Oooohhhhh! Ahhhhhh! sarap po!’

Inulit ni Ramon ang pagpalo sa kabilang pisngi ng puwit ni Tess. Parang namamalo ng bata. ‘Ikaw ang magpasok ng titi ko!’ sigaw ni Ramon.

Umupo si Ramon sa supa. Pumuwesto si Tess paharap kay Ramon at itinutok ang puki niya sa titi ng matanda. Humawak si Tess sa balikat ni Ramon sabay upo sa titi ni Ramon. Madaling nakapasok ang kahabaan ng matanda sa basang puki ni Tess.

‘Ooohhhhh! Shit! Ooooohhh!’ ungol ni Tess habang taas-baba siya sa titi ni Ramon. Hindi nag-aksaya ng pagkakataon si Ramon. Sinibasib niya ang mga malulusog na dibdib ni Tess. Lalong nabaliw at bumilis sa pag-indayog ang dalaga.

‘Hayan na pooo! Malapit na akooohh ooooooohhhhh!’ ungol ni Tess nang muli siyang labasan.

Basambasa ng katas ni Tess ang titi ni Ramon. Pero hindi pa tapos sa pag-indayog ang dalaga. (Handa na ito.) Naisip ni Ramon.

May inabot na kahon sa tabi si Ramon habang umiindayog si Tess. May kinuha siyang dildo sa loob na mas malaki pa sa vibrator na binigay niya sa dalaga. Itinapat niya iyon sa bibig ni Tess. Ngumiti ang dalaga sabay subo sa dildo. Sige lang sa pag-indayog si Tess. Kumuha ng maliit na vibrator si Ramon at pinahiran ng katas ng dalaga. Pinatigil niya sandali si Tess sa pagtaas-baba saka niya ito ipinasok sa puwit ni Tess. Biglang nanginig si Tess nang muli itong labasan sa sarap. Napahiga si Tess sa supa.

Pumatong si Ramon sa dalaga at itinutok ang matigas pa niyang ari sa puki ni Tess. Muling napaungol si Tess sa sarap nang sumagad ang malaking titi ng matanda sa sinapupunan niya. Punung-puno ang pakiramdam ni Tess at di niya alam kung bakit ganun na lang mangunyapit ang puki niya sa titi ni Ramon. Labis na sarap ang nararamdaman ni Tess sa bawat pag-ulos ni Ramon sa kanya kasama ng panginginig ng vibrator sa puwit niya.

‘Malapit na ako iha. Puwedeng maiba naman? Umm Umm Umm! Ok lang sa iyo sa puwit kita tirahin? ha?’

‘Sige po! Please lang! Gusto kong maramdaman ang titi niyo sa loob ng puwit ko. Sige lang poooohhh.’

Di akalain ni Ramon na ganun na lang ang pagpayag ni Tess. (Mukhang may karanasan na ang batang ito ah?) Pinatuwad niya ang dalaga. Inalis ni Ramon ang vibrator sa puwit ng dalaga na nag-iwan ng kaunting kaluwagan sa puwit nito. Nanatili saglit ang malaking butas na iniwan ng vibrator dahil sa tagal nito sa puwit ni Tess. Dahil madulas pa ang titi niya, naipasok agad ito ni Mang Ramon.

‘Ooohhhh! Ang laki pooohhhh!’ ungol ni Tess. Ramdam ni Ramon ang kasikipan ng puwitan ni Tess. Sinimulan niyang maglabas-masok nang dahan dahan para lasapin ang kasikipan ni Tess. Inabot ni Ramon ng isang kamay niya ang puki ni Tess para laruin ang namamaga nang tanggal nito.

‘Uuuuuhhhh ang sarap! Ang sikip mo Tess! Umm! Umm!’

‘Oooohhhh! Saraaap! Ohhhhh!’ ungol ni Tess. Nakipagsabayan siya sa ungol ng teacher sa TV. ‘Ooohh Ooohh Oohhh! Hayan naaahhhh uuunnnghhhhh!’

Kahir nilabasan na si Tess, tuloy pa rin sa pag-ulos si Ramon. ‘Malapit na rin ako Tess! Hayan na akooo!’ sabi ni Ramon nang labasan siya sa loob ng dalaga. Napaungol si Tess nang maramdaman ang mainit na tamod ni Ramon sa loob ng puwit niya.

Matapos magpahinga, pinainom uli ni Ramon si Tess ng juice. Uminom naman ang dalaga dahil sa uhaw. Kumain sila sandali at inutusan ni Ramon si Tess na mag-shower. Nag-alangan si Tess at nagsabing uuwi na siya.

‘Dito ka na lang magdamag tulad ng dati. Sige na. May ibibigay pa ako sa iyo sa taas. Saka medyo madumi na tayo pareho.’ sabi ni Ramon. May punto ang matanda tulad ng dati. Saka bihirang makaranas ng totoong shower si Tess. Pumayag ang dalaga at nagpunta sa shower room.

Mainit pa rin ang pakiramdam ni Tess. Parang hindi pa rin nawawala ang libog niya. Pakiramdam niya ay naninikip ang puki niya at namamaga ang tanggal niya. Gusto man niyang isubo uli ang titi ni Ramon, galing ito sa loob ng tumbong niya kaya nag-dalawang-isip siya. Mabuti ngang mag-shower muna. Itinuro ni Ramon ang daan papuntang banyo.

Uminom muna ng pampalakas si Ramon at nagpahinga. Tapos na rin sina Bert. Parehong tumayo ang dalawang bida ng palabas at nagtungo rin ng shower.

Maganda ang shower ni Ramon. Naka-tile ang bawat pader. May hot or cold setting ang shower. Maganda ang inidoro na may flush. Kahit na init na init pa, umupo sandali si Tess sa inidoro para magbawas. Unang lumabas ang maraming tamod ni Ramon kasama ang konting dumi. Agad na naghugas si Tess matapos mag-flush. Tumayo si Tess sa tapat ng shower at pinihit ang hot setting. Agad luminis ang pakiramdam ni Tess sa pagbuhos ng tubig. Pinagapang niya ang mga kamay niya mula leeg hanggang sa mga susoniya. Ramdam niya ang mga matitigas pa niyang mga utong. Napaungol si Tess sa kiliti.

Kumuha ng sabon ang dalaga at nagpahid sa sarili. Nang dumako ang kamay niya sa maseselang dibdib ay lalo siyang nakiliti sa dulas. Lalo rin niyang nilamas ang mga susong pakiramdam niya ay umaalsa. ‘Ooohhh! Ano baaahh. Ang saraaap.’ ungol niya.  (Ano ba itong nangyayari sa akin? Di ko mapigilan ang sarili ko.)

Lalong humingi ng atensiyon ang puki niya habang nilalamas niya ang mga suso. Bumaba ang isang kamay ni Tess sa sensitibong tanggal niya. Napasandal si Tess sa pader sa sarap na naramdaman. ‘Oooohhh. Uunnnnggghhhh!’ ungol ni Tess. Dinatnan ni Mang Ramon si Tess na pikit-matang nagpapaligaya sa sarili. Malaswa ang dating ng dalaga. Nakakalibog lalo. Lumapit siya sa dalaga at hinawakan sa balikat. Alam ng dalaga kung sino ang kasama at agad itong yumakap at nakipaghalikan kay Ramon.

Nilamas ni Ramon ang magkabilang dibdib ni Tess. Napaliyad ang dalaga sa sarap dahil iba ang pakiramdam pag madulas. Tayong-tayo ang mga utong niya na inipit ni Ramon sa pagitan ng mga daliri niya. ‘Ooohhhh! Mang Ramooonnn Ang sarap pooohhh!’ ungol ni Tess.

‘Ngayon ka lang ba nakapag-sex sa banyo iha?’ tanong ni Ramon. Tumango lang si Tess. Biglang hibawakan ni Tess ang matigas na titi ni Ramon at binate iyon. Kumuha ng sabon si Tess at hinugasang mabuti ang titi ng matanda. Binanlawan ito at saka siya lumuhod para isubo ito.

Si Ramon naman ang napasandal sa banyo habang tsinutsupa siya ng dalaga. Nag-alala tuloy ang matanda kung may ibibigay pa siya mamaya. Agad niyang itinayo si Tess. Inutusan niya itong tumuwad at kumapit sa towel holder. Sumunod naman ang dalaga. Itinutok niya ang titi niya sa namumulang puki ni Tess. Madaling naipasok ni Ramon ang titiniya sa naglalawang puki ni Tess. Malakas ang ungol ng dalaga. Wala namang makakarinig sa kanila sa banyo kaya  igay na bigay itong umungol sa bawat ulos ng matanda.  Nakadagdag ang dulas ng sabon at lagaslas ng tubig sa basa niyang katawan sa libog na nararamdaman. Si Tess na rin ang naglamas sa sarili niyang mga susogamit ang isang kamay habang nakahawak siya sa towel holder.

‘Ooohh! Ohhh! Uuuhhh! Bilisan niyo pa! Ooohhh! Sige pa poooooh! Ohh! Ohhhhh!’ ungol ni Tes. Maya maya, hinugot ni Ramon ang titi niya at itinutok ito sa puwit ni Tess. Nagpahid ng maraming sabon si Ramon para lalong dumulas ang titi niya. Madaling naipasok ni Ramon ang titi niya sa puwit ni Tess.

‘Uuuunnnggghhhh! Saraaaap Aaaahhh!’ ungol ni Ramon. Masarap ba iha? ha? Ummmm! Sagot!’

‘Opo! Masarap po Ohh! Ang init ooh! ng titi oohh! niyoooohhh!’

Puro ungol ang maririnig sa banyo sa tindi ng kantutan ng dalawa. Kakaibang sarap ang nararamdaman ni Tess dahil sa laki at dulas ng titi ni Ramon sa puwit niya. Kakaibang sarap sa halip na sakit ang dulot ng pagkakapuno ng puwit niya. Ilang sandali pa, nilabasan ang dalaga. Gayundin si Ramon. Ramdam muli ni Tess ang mainit na tamod nito sa loob niya. Agad nagsabunan ang dalawa pagkatapos. Gusto pang humirit ni Tess dahil mainit pa rin ang puki niya pero pinigilan siya ni Ramon.

‘Pahinga ka muna. Mamaya sa taas. May sorpresa ako sa iyo.’ sabi ni Ramon. Magbibihis pa sana si Tess matapos magtuwalya pero pinigilan siya ni Ramon. Umakyat sila sa itaas.

Advertisements
This entry was posted in Burger Queen. Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s