Burger Queen Chapter 4 – Si Alma


IV.  Si Alma

Pag-uwi ni Tess sa bahay, kinumusta niya ang ina at ang nakababatang kapatid na si Alma. Si Alma ay 14  anyos at nasa second year high school. Magkasing-kulay sila ng balat ni Tess, mahaba ang buhok, maamo  ang mukha at may kapayatan. Pagkakain ng hapunan ay sinabi ni Tess na dererso na siya sa kuwarto at  magpapahinga na. Si Alma naman ay natutulog kasama ang kanilang ina. Napansin ng kanilang ina na parang  mainit si Tess kaya pumayag ito at si Alma ang naiwang naghugas ng mga plato.

Pagkapasok ni Tess sa silid, ni-lock niya ang pinto at pinatay ang ilaw. Init na init na siya sa  kasabikan. Agad siyang naghubad ng damit. Wala na siyang saplot paghiga sa kama at saka siya  nagtalukbong ng kumot. Sapat na ang ilaw na sumisingit sa pinto at bintana ng kanyang kuwarto para  maaninag ang vibrator. Malaki ito at pareho halos ang pakiramdam ng totoong ari ng lalaki. Feel niya ay  hawak-hawak niya ang ari ni Frank. Sinubukan niyang paandarin ang vibrator.

Kumislot ang hulihang bahagi ng vibrator. Nadadala niya pati ang unahan. Parang totoo at mas malaki pa  sa ari ni Frank. Gaano kaya kalaki ang kay Patrick? Nag-umapaw ang libog at imahinasyon ni Tess at  sinimulang dilaan ang dulo ng vibrator. Maya-maya ay isinubo na ni Tess ang pekeng uten.

‘Uhhmmmm… Uhmmmm.’ ungol ni Tess habang nakasubo ang vibrator sa bibig. Naging malikot din ang isang  kamay niya at sinimulang himasin ang basa na niyang hiyas. Ibinukaka ni Tess ang mga hita niya sa sarap.  ‘Ahhhh… sarap…uhhhhmmmm’

Nang magsawa si Tess sa pagsubo ay idinikit niya ang dulo ng vibrator sa tayong-tayo na niyang mga  utong. Grabe ang kiliting naramdaman ng dalaga. Idinikit niya ito sa magkabilang susoniya. Inilagay  niya ang vibrator sa gitna ng dibdib niya at inipit ito sa pagitan ng mga susoniya.

‘Ooohhhh… Uuhhhmm ano ba itong nangyayari sa kin? Shit. Ahhhh!’ ungol ni Tess. Basang basa na ang  hiyasniya. Itinapat niya ang ulo ng vibrator sa bukana ng hiyasniya.

‘Ooohhh shit! Aaahhhh!’ sabi niya nang mapadikit ang dulo ng vibrator sa kuntil niya. Matagal niyang  idinampi ang vibrator sa kuntil niya. Doon pa lang ay pakiramdam niya na malapit na siyang labasan.

‘Oohhhh Ohhh Ohhh Uhhhhhhh! ‘ ungol ni Tess nang labasan siya. Hingal siya sa pagod at nagpahinga  sandali. Nang makaipon ng lakas, muli niyang hinimas ang hiyasniya. Basang-basa ito. Binuksan niya uli  ang vibrator at ipinasok ang ulo sa kanyang hiyas.

‘Ooohhh. Shit! Ohhhh….’ sabi ni Tess. Inilabas-masok niya ang vibrator sa kanyang hiyas. Sa bawat  ulos, lalo niya itong ibinabaon. ‘Mmmm… Ahhhh. Sige pa Patrick. Sige paaahhhh.’

Nakabaon na nang husto ang vibrator sa loob ni Tess. Pakiramdam niya ay punung-puno siya. Pinabayaan  niyang kumislot iyon sa loob ng kanyang hiyasat binigyan niya muli ng atensiyon ang kanyang malulusog  na dibdib. Pinisil-pisil niya ang utong niya at habang nilalamas niya ang magkabilang dibdib niya.

Panay ang ungol ni Tess. Hindi na nakatalukbong ang kumot at talo pa niya ang bold star sa hitsura niya  sa kama kung sakaling mat makahuli sa kanya. Sige ang pagliyad ng kanyang katawan sa ligayang dulot ng  vibrator.

‘Malapit na… Ayan na. Ayan na ahhhhhhh’ ungol ni Tess nang muli siyang labasan pero hini niya inalis  ang vibrator. Baliw na baliw na si Tess sa sarap. Inilabas-masok niya nang mabilis ang pekeng uten  hanggang sa muli siyang labasan. Lupasay si Tess nang matapos siya at mabilis na nakatulog.

Maagang nakatulog ang ina nila pero si Alma ay nanatiling gising hanggang sa may narinig siyang mga  ungol sa kabilang kuwarto. Nagtaka siya kung bakit madalas magkulong sa kuwarto ang ate niya mula nang  magsimula itong magtrabaho. Nang magsabi si Tess na masama ang pakiramdam niya, nag-alala siya dahil sa  mga naririnig niyang ungol. Nang matigil ang mga ungol, bumangon si Alma at pumunta sa silid ni Tess.

Bakit naka-lock ang kuwarto? Si ate talaga. Ano kaya ginagawa nun? Paano siya matitingnan kung may sakit  siya o ano? Hinanap ni Alma ang kumpol ng mga susi ng bahay. Nakita niya sa likuran ng radyo at tahimik  na binuksan ang pinto kuwarto ni Tess. Nagulat siya sa nakita niya. Hubo’t hubad ang ate niya.  Nakabukaka at parang sarap na sarap sa pagtulog. Kakaiba ang amoy sa kuwarto. Amoy pawis na may halong  kakaiba. Basa ang kumot lalo na sa malapit sa hiyasng ate niya. Malagkit ang basa. Hindi ihi. Tulad ng  maraming Pilipino, inamoy niya ang hindi niya alam. Walang amoy ang likido pero parang masarap. Dinilaan  ni Alma ang likido at may kung anong init ang nagising sa murang katawan niya.

‘Galing ito kay Ate.’ sabi niya at muli niya itong dinilaan. Hinawakan niya ang ate Tess niya sa hita at  naramdaman niyang marami pang likido doon lalo na sa hiyasng ate niya. May kung anong nagtulak kay Alma  na amuyin ang hiyasng kanyang ate. Dinilaan niya ito at maraming likido na napunta sa dulo ng kanyang  dila.

Gumalaw nang konti si Tess. Nabigla si Alma pero nang makita niyang nakatulog uli si Tess ay huminahon  siya. Doon niya napansin ang kung anong bagay na hawak ng ate niya. Nagulat si Alma sa nakita niya.  Parang putol na ari ng lalaki. Malaki ito at mamula-mula. Lalong nag-ibayo ang init na naramdaman niya  nang dilaan niya ang hiyasng ate niya. Hindi niya namalayan na hinihimas na rin niya ang sariling  hiyas. Hindi sinasadyang ginising ni Tess ang libog sa katawan ni Alma. Hindi nagtagal ay pany na ang  himas ni Alma sa sarili niya habang nakatingin sa hiyasng ate niya at sa hawak nitong ari ng lalaki.

Sinara ni Alma ang pintuan at hinubad ang suot niyang short at blouse. Naiwan na lang ang baby bra at  panty. Lumuhod siya sa tapat ng hiyasng ate niya at dinilaan iyon. Panatag si Alma na hindi iyon ihi  dahil wala iyong lasa. Sa bawat pagdila niya, parang lalo itong nababasa. Naramdaman din niyang  basang-basa na rin ang hiyasniya. Isinubo ni Alma ang isang basang daliri.

‘Pareho sila. Masarap. Doon nga lumalabas.’ Saka lalong sumasarap habang hinihimas. Umupo si Alma sa  sahig katabi ng kama sa gilid kung nasaan ang vibrator at doon niya patuloy na hinimas ang sarili.

Kagat-labi si Alma para mapigil ang sarili niyang pag-ungol sa sarap na nararamdaman. ‘Ate… Masarap  pala. Ooohhhh’

‘Di mo sinasabi ate… ate… Ohhhhh’

Unti-unting bumilis ang pagkalikot ni Alma sa sarili habang tinititigan niya ang pekeng ari ng lalaki.  Inabot niya iyon at hinaplos-haplos.

‘Uuunngghhh sarrraaap.’ ungol ni Alma. Binilisan pa niya lalo ang pagbabate hanggang sa magkumbulsiyon  ang katawan niya sa unang orgasmo ng buhay niya.

Advertisements
This entry was posted in Burger Queen. Bookmark the permalink.

3 Responses to Burger Queen Chapter 4 – Si Alma

  1. Tatsy ay nagsasabing:

    SHEMS!! Kahit nabasa ko na tong part na go iba pa rin ang init na naramdaman koo lol lalo na si Alma gooosh

  2. tatsylopez ay nagsasabing:

    Grabe talaga to. Lupit ni alma.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s